Over deze keuzehulp

De Maag Lever Darm Stichting heeft samen met patiënten, internist-oncologen, patiëntenvereniging Darmkanker Nederland en ZorgKeuzeLab de keuzehulp ontwikkeld. De keuzehulp is met grote zorg samengesteld en wordt continu up-to-date gehouden.

Voor wie is de keuzehulp?

De Dikkedarmkanker keuzehulp is voor patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom (mCRC) met palliatieve behandelingsintentie voor:
  • start eerstelijns behandeling
  • start tweede- of derdelijns behandeling

Medische inhoud

De medische inhoud van de keuzehulp is gebaseerd op actuele wetenschappelijke kennis en de Nederlandse richtlijn voor behandeling van dikkedarmkanker, opgesteld door de landelijke werkgroep Gastro Intestinale Tumoren.
De inhoud wordt continu up-to-date gehouden.
Referenties
Nederlandse richtlijn colorectaalcarcinoom, versie 3.0, 16 april 2014. Verantwoording: Landelijke werkgroep Gastro Intestinale Tumoren. Beschikbaar via: oncoline.nl

IKNL (Integraal Kanker Centrum Nederland): cijfersoverkanker.nl. De cijfers van het jaar 2014 zijn gebruikt. De cijfers van jaar 2015 zijn tot op heden nog niet bekend. Percentage rectumpatiënten ten opzichte van de hele groep is ongeveer 30%.

Burt RW, DiSario JA, Cannon-Albright L. Genetics of colon cancer: impact of inheritance on colon cancer risk. Annu Rev Med. 1995; 46:371

Hamilton W, Round A, Sharp D, Peters TJ. Clinical features of colorectal cancer before diagnosis: a population-based case-control stury. Br J Cancer. 2005 Aug;93(4):399-405

Majumdar SR, Fletcher RH, Evans AT. How does colorectal cancer present? Symptoms, duration, and clues to location. Am J Gastroenterol. 1999;94(10):3039
Laatste update
22 mei 2019

Ontwikkeling, onderzoek en implementatie

De keuzehulp is goedgekeurd door de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO).
De Dikkedarmkanker keuzehulp is een initiatief van de Maag Lever Darm Stichting en ontwikkeld door ZorgKeuzeLab in samenwerking met een team van internist-oncologen, Darmkanker Nederland en een expert- en patiëntpanel.

De werkgroep, onder leiding van Prof. dr. Miriam Koopman, internist-oncoloog bij het UMC Utrecht, is verantwoordelijk voor de medische inhoud.

Daarnaast hebben 12 internist-oncologen en 12 patiënten (vertegenwoordigers) meegewerkt aan het behoeften- en gebruikersonderzoek van de keuzehulp.

Verantwoordelijken medische inhoud

Prof. dr. M. Koopman
Prof. dr. M. Koopman
Internist-oncoloog
UMC Utrecht
Dr. J.W. de Groot
Dr. J.W. de Groot
Internist-oncoloog
Isala
Drs. J. de Vos - Geelen
Drs. J. de Vos - Geelen
Internist-oncoloog
Maastricht UMC+
Drs. Lotte Keikes
Drs. Lotte Keikes
Arts-onderzoeker
Amsterdam UMC

Financiering

De Maag Lever Darm Stichting en Zorgkeuzelab streven breed gebruik van de keuzehulp na. Kosten mogen daarbij geen belemmering zijn. Wel zijn voldoende inkomsten nodig om de kwaliteit te borgen.

De Maag Lever Darm Stichting en Zorgkeuzelab hebben financieel bijgedragen aan de ontwikkeling en implementatie van de keuzehulp. Voor de ontwikkeling van de keuzehulp is ook financiële steun ontvangen via een unrestricted grant van Amgen, Bayer, Merck, Roche, Sanofi en Servier.

Voor implementatieondersteuning bij ziekenhuizen en het up-to-date houden van de keuzehulp vragen we ziekenhuizen om een bijdrage via een abonnement.

De keuzehulp is openbaar toegankelijk voor patiënten die de keuzehulp niet via hun ziekenhuis ontvangen.

Privacy

ZorgKeuzeLab vindt het belangrijk dat uw privacy geborgd is bij het gebruik van de keuzehulp. Bekijk hier hoe dat geregeld is.

Copyright

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers.